ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มี.ค. 2019

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 บริเวณจุดก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ช่วงเขื่อนลำตะคอง จว.นครราชสีมา

26 มี.ค. 2019

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบ่อยครั้ง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จว.ปราจีนบุรี

13 ก.พ. 2019

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.มอบนโยบาย กำกับติดตาม และแนะนำการรายงานอุบัติเหตุรายสำคัญและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน เพื่อการแก้ไขและลด อบถ.

12 ก.พ. 2019

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Ticket Management-PTM)

24 ม.ค. 2019

พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์, พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.ภ.1 และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข ประชุมการทำงานด้านการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

4 ม.ค. 2019

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมสรุปผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562

9 ต.ค. 2018

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมด้วย พล.ต.ตจิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รรท.รอง ผบช.น. มอบนโยบายในที่ประชุมบริหารงานจราจร บช.น.ประจำเดือน ต.ค.61

20 ก.ย. 2018

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน เวทีเสวนาและประชุมตรวจติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอบถ.ภ.3

13 ก.ย. 2018

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข ร่วมการสัมมนาสรุปบทเรียนสะท้อนคิดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผู้เสียชีวิต วิเคราะห์การทำงาน อบถ. ของ ภ.3

12 มี.ค. 2018

พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข เป็นวิทยากร บรรยายโครงการการพัฒนาสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์ในการสืบสวน อบถ. ตำรวจภูธรภาค 3 ฯ รุ่นที่ 1 โดยมี ผบช.ภ.3 เป็นประธานฯ

22 ก.พ. 2018

พล.ต.ต.ดร.โกสินธ์ หินเธาว์ และ ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข เป็นวิทยากร การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ในการสืบสวน อบถ. ที่ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 56 นาย ของ กก.6 บก.ทล.

14 ก.พ. 2018

คณะทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผู้เสียชีวิตจาก อบถ.ภ.3 ร่วมกับ มปอ. ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 3

8 ก.พ. 2018

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร. โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข เข้าประชุมนำเสนอ โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน...

8 ก.พ. 2018

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ในการสืบสวน(อบถ) รุ่นที่ 3 และ 4 สังกัด กก.2 บก.ทล. จาก มปอ. โดย พล.ต.ต.ดร. โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข

2 ก.พ. 2018

ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.8 บก.ทล.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร”การพัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ในการสืบสวน(อบถ)”รุ่นที่ 1 จาก มปอ. โดย พล.ต.ต.ดร. โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข

16 ม.ค. 2018

แถลงข่าว รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษา ขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

13 พ.ย. 2017

การประชุมร่วมระหว่าง มปอ.และ ภ.3 เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวน อบถ.มุ่งเป้าหมายพัฒนาระบบงานจราจร และ ลดจำนวนคนตาย จาก อบถ.

18 พ.ย. 2015

ภ.จว.สตูลรับมอบเครื่องอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจัดการจราจร

9 พ.ย. 2015

นายสรเดช สุนทรารชุน เป็นประธานในการประชุม แก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

9 พ.ย. 2015

พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการแก้ไขและป้องกัน อบถ. ภ.5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 58

10 ก.ค. 2015

ประชุมงานจราจร ภ.1 เตรียมเปิดโครงการแก้ไขและป้องกัน อบถ.บนพื้นฐานข้อมูลการสืบสวน อบถ.

16 ต.ค. 2014

บช.น. เปิดศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

19 ก.ค. 2014

โครงการการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อการแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

15 ต.ค. 2014

พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รรท.ผบช.น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล