ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 บริเวณจุดก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ช่วงเขื่อนลำตะคอง จว.นครราชสีมา

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบ่อยครั้ง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 จว.ปราจีนบุรี

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.มอบนโยบาย กำกับติดตาม และแนะนำการรายงานอุบัติเหตุรายสำคัญและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน เพื่อการแก้ไขและลด อบถ.

สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ
การสืบสวน อบถ.

สืบสวน อบถ. เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ตำรวจจราจรมืออาชีพ

สถิติ อบถ. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน


อบถ. รายสำคัญ ปี 2562

งบประมาณ พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์

คลิปวีดีโอที่น่าสนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อเรา

  • มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม
    Road Accident and Crime Prevention Foundation (RACP)
    ที่อยู่: 89 ต.บางขนาก
    อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
  • โทรศัพท์ / โทรสาร: 038 - 086 - 934
  • อีเมล: