ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธาน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการรองรับอำนวยความสะดวกจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบช.สทส. ,พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. ,พล.ต.ต.วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ ผบก.ผค. และพล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ ,ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม ร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. และหน่วย น.,ภ.1-9 ,หน.สภ. หน.งานจราจร ฝ่ายอำนวยการ ภ./ภ.จว./สภ. เฝ้าฟังทางระบบ Video conference