การตรวจติดตามของผู้บังคับบัญชา

วันที่ 23 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจง การดำเนินงานพัฒนาระบบงานจราจรและแนะนำ การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบงานจราจร ภ.จว.กาญจนบุรี

ววันที่ 22 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจง การดำเนินงานพัฒนาระบบงานจราจรและแนะนำ การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบงานจราจร ภ.จว.สุพรรณบุรีวันที่ 18 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงานจราจรและแนะนำการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบงานจราจร ภ.จว.เพชรบุรี

วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ภ.๗​ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงานจราจร แนะนำการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบงานจราจร ณ​ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์