บทความทั่วไป

“ผมต้องทำให้สำเร็จ ปล่อยไว้ต่อไปเหยื่อจะมีเป็นร้อยเป็นพันแล้วไม่มีทางจะจับได้”

การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) โดย พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์ และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข

สุภาพสตรีสีกากี 'ปนัดดา ชำนาญสุข'

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข ในนิตยสาร Cop's : “ตำรวจจะเป็นอะไรที่นอกสายตา ไม่เคยคิดว่าจะมาเกี่ยวข้องกับตำรวจ”

โลกความรุนแรงของวัยรุ่นในบริบทความเป็นเมือง โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข

หรือสิ่งที่น่ากลัวกว่า ‘เด็กแว้น’คือการบอกว่า ‘เด็กแว้น’ น่ากลัว จาก มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 : 25 มิ.ย. 2558

ตามติดชีวิต “เด็กแว้น” ซิ่ง-ซ่า-ยา-เซ็กซ์

ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข – อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้ทำวิจัยด้วยการซ้อนท้ายเด็กแว้น

บทความว่าด้วยเรื่องบนถนนในโลกของตำรวจ
บทความเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ

บทความเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม